Пластмасовата прозоречна система Schüco Corona CT 70 AS се базира на 5-камерна технология с дълбочина на профила 70мм. Тънките видими ширини се грижат за възможно най-добър достъп на светлина и едновременно с това спомагат за отличните топлоизолационни качества на дограмата.
Прозоречната система Schüco Corona CT 70 AS изпълнява нормативните предписания за ново строителство, саниране и ремонт. Благодарение на многообразната гама от аксесоари се постига висока сигурност и надеждност на системата.

Технически характеристики

Технически характеристики

  • Строителна дълбочина : 70 мм
  • Коефициент на топлопреминаване Uf= 1,2 – 1,5 W/m²K
  • Шумоизлолация : Rw = 46 Db
  • Устойчивост на вятър: Клас C5
  • Плътност при кос дъжд: Клас 9А
  • Въздухопроницаемост: Клас 4
  • Противовзломна защита: RC2
  • Максимална дебелина на стъклопакет: 52 мм
  • Дизайн: Classic , Rondo
  • Цветови и дървесни декори , Алуминиеви капачки, Automotive Finish