VIVAPLAST Система за врати и прозорци 7500

  • Конструктивна ширина – 70 мм
  • Пет камерна система
  • Остъкляването може да бъде от 24 мм и 32 мм
  • Опция за двоен и троен стъклопакет
  • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.3 W/m2K
  • клас по водонепропускливост – 6А
  • клас по устойчивост на вятър – С1
  • носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
  • въздухопропускливост – клас 4
  • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – Rw (C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB